2014

mp beskæftiger nu 65 medarbejdere med produktion i Letland og 15 med design, udvikling og salg i Danmark.
75 fuldautomatiske strikkemaskiner leverer dagligt 6500 par strømper/strømpebukser.
76 % af produktionen eksporteres.
Kursen ligger fast. mp vil sikre børn og deres mødre ”Sunde og glade fødder”

MP-2014